Quality & Safety network

Quality and Safety network

Door de jaren heen hebben HOPE en het PAQS al meerdere opportuniteiten gehad om samen te werken in het kader van Study Tours, presentaties op het Europees Parlement en ter gelegenheid van de Hope Agora. Het uitwisselen van praktijken en ervaringen is één van de meest efficiënte manieren om onze gezondheidssystemen te verbeteren en dan wel bepaald de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Daarom heeft HOPE, in samenwerking met het PAQS, de "Quality & Safety network" opgericht.

Gezien er momenteel geen concrete acties zijn van de instellingen van de Europese Unie, vonden we het opportuun om een gestructureerd netwerk op te richten om goede praktijken omtrent Kwaliteit en Patiëntveiligheid onder verschillende Europese landen te delen.

Op basis van de leden van HOPE en hun respectievelijke netwerken en op de expertise en middelen beschikbaar binnen het PAQS, kan de oprichting van dit netwerk op Europees niveau leiden tot:

 • Het aanmaken of versterken van relaties tussen verschillende organisaties actief in het domein van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in Europa;
 • Het imago van deze organisaties, van HOPE en van het PAQS versterken;
 • Het leren van en delen van goede praktijken verbeteren;
 • Op lange termijn het ontwikkelen van gemeenschappelijke projecten in verschillende Europese landen.

De doelstelling is dat dit netwerk driemaandelijks bijeenkomt via Engelstalige webinars.


Volgende webinars : 


Bekijk de webinars opnieuw via ons YouTube-kanaal.

 • Juni 2019: Belgisch TeamSTEPPS pilootproject
 • September 2019: Het Weens accreditatiesysteem
 • Februari 2020: IHI Health Improvement Alliance Europe
 • Juni 2020: Europees MedEye project over medicatieveiligheid
 • Oktober 2020: Regional Strategy for Patient improvement
 • Januari 2021: National Safety program in the Netherlands
 • April 2021: Spanish Patient safety Strategy
 • Juni 2021: Portuguese Patient Safety Culture Assessment
 • Oktober 2021: Quality management system as a basis for patient safety in Estonia
 • December 2021: Capturing the patients' voices on patient safety
 • Maart 2022: Quality indicators and public reporting in Flanders
 • Mei 2022: Healthcare adverse events in France: third national incidence survey

En visitant, utilisant ce site web et en prenant contact avec le responsable du traitement, vous consentez expressément à ce que nous recueillions et traitions, selon les modalités et principes décrits dans nos politiques de confidentialité, vos données à caractère personnel ainsi qu'à l’utilisation de cookies.